Pro bono

Arnager er mit pro bono-arbejde

Arnager er min hjemby på Bornholm, og det er derfor naturligt for mig, at jeg pro bono deltager som frivillig fundraiser for at skaffe midler til vores fælles projekt Mere Arnager – liv på land og vand, hvoraf en ny træbro har første prioritet.

1/5 2019

Brobyggerne i Arnager

Òli Örn Andreassen fra TV2 Bornholm har tilbragt nogle dage i Arnager, og han har begået denne meget fine reportage om byggeriet. Formanden for Arnager Bådehavn fortæller levende om byggeriet, og de gæve brobisser viser, at det ikke er så ligetil at rive en gammel bro ned og bygge en helt ny samme sted. Kig med og bliv lidt klogere på brobyggeri.

Klik her og se Òlis fine reportage

Tilsagn til en ny bro i Arnager

Arnager er mit pro bono

På broen med formanden for Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen, da Arnager blev Årets Succes.

Vi har med stor taknemmelighed modtaget tilsagn fra følgende:
Sparekassen Bornholms Fond: 500.000
Brdr. E., S. & A. Larsens Legat: 500.000
Crowdfunding fra borgere, foreninger og virksomheder: 165.702
“Årets Succes”, Bornholms Tidende/Danske Bank: 10.000
Bornholms Regionskommune: 650.000
Brødrene Hartmanns Fond: 50.000
Nordea-Fonden: 1.000.000
LAG Fiskeri Bornholm: 439.543

Vores ide med projektet er at skabe en livlig og oplevelsesrig havn og kystlinje med havnen som et naturligt mødested for byens engagerede borgere og øens turister. Vi ønsker en udskiftning af den ikoniske træbro som den vigtigste del af projektet og efterfølgende en gennemgribende renovering af ø-havnen, Såvel broen som ø-havnen er fra 1884, og de er begge er et stykke kulturarv, som vi ønsker at værne om som vores samlingssted og livsnerve. Herefter har vi ideer til en opdatering af Gammel Havn, Salteriet, Forbindelsen og Markeringer på land og vand . Det vil betyde mere liv i .Arnager og dermed gøre fiskerlejet til et attraktivt sted at bo og virke.

 Fra Mellem Os i Sommerlandet den 10. juli 2018

TV2 Bornholm har været på besøg i Arnager og produceret en fin lille film om vores fiskerleje. Kig med – du møder bådehavnens formand, Anders Schou Jensen, chefarkæolog Finn Ole Nielsen, røgeriejer Karin Hounsgaard, naturvejleder Kenneth Nielsen og husejer Louise Kiel. Stor tak til Louise Engstrøm og Luca Majgaard – flot indslag

Kig med her: http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&serienavn=Mellem+os&id=748658#748658