Papirarbejdet

Slip for besværet med administration?

Lad mig om den kedelige adminstration

Papirarbejde er tungt

Indrømmet; administration af projekter er både kedeligt og besværligt, men den er
forudsætningen for, at du får udbetalt din støtte. Det kræver regnskabsforståelse,
overholdelse af tilskudsbetingelser og viden om, hvordan en evalueringsrapport skal skrives.

Kompetencer og viden

Kirsten Juni Fundraising har indgående viden om projektadministration.

Mine kompetencer gælder lige fra projektregnskab til evalueringsrapporter; med
time- og lønsedler, projektbilag og dokumentation for projektets indhold.Jeg har
administreret projekter med støtte fra såvel EU (LAG, Regional- og Socialfond),
som kommuner, videncentre og fonde og har altid overholdt budgetter og tidplaner.